بایگانی برچسب: معرفی بیرم

خاطرات یا مخاطرات(۲) جنوب فارس

باید گفت که منطقه بیرم از مهمترین مناطقی بوده است که به دلیل موقعیت جغرافیایی و ویژگی های خاص خود بیشترین توجهات را از دو طرف مدعی در لارستان بزرگ به خود جلب نموده است و بیشترین تأثیرپذیریها را از این رقابت ناسالم به خود اختصاص داده و متأسفانه و ...

ادامه نوشته »

بیرم دارالاولیاء جنوب فارس

بیرم کهن/ سید باقر زندوی: امید است برادران و خواهران و مسئولین فهیم  بیرمی از سرتاسر ایران زمین که در هر شغل و مقامی که باشند برای سربلندی و سرافرازی نام بیرم عزیز تا میتوانند همت وافر نمایند، بیرمی بزرگ است! با نامی کهن و منطقه ای عظیم، با وسعتی ...

ادامه نوشته »