بایگانی برچسب: لامرد

خاطرات یا مخاطرات جنوب فارس(۱)

آنچه مهم است این است که متأسفانه این تحولات با یک برنامه همه جانبه نبوده و در هر دوره ای به طور یکجانبه افرادی که در رأس قدرت بوده اند بنا بر مصالح منطقه خود اقدام به تغییرات نموده اند و مناطقی که از این ابزار برخورد نبوده اند. در ...

ادامه نوشته »