بایگانی برچسب: ظلم به مردم جنوب فارس

آقای رئیس جمهور لطفاً ما را از قفس آزاد کنید / نقشه راه توسعه منطقه بیــرم

از این رو ملت بزرگ ایران و جای جای این سرزمین پهناور شاهد خدماتی بزرگ بوده است که هر کدام از این خدمات برکاتی را برای مردم به ارمغان آورده است منطقه لارستان بزرگ و جنوب فارس هم از مناطقی است که شامل این برکات عظیم بوده است. اما در ...

ادامه نوشته »

خاطرات یا مخاطرات(۲) جنوب فارس

باید گفت که منطقه بیرم از مهمترین مناطقی بوده است که به دلیل موقعیت جغرافیایی و ویژگی های خاص خود بیشترین توجهات را از دو طرف مدعی در لارستان بزرگ به خود جلب نموده است و بیشترین تأثیرپذیریها را از این رقابت ناسالم به خود اختصاص داده و متأسفانه و ...

ادامه نوشته »