بایگانی برچسب: راه خروج از بن بست اشکنان

خاطرات یا مخاطرات(۲) جنوب فارس

باید گفت که منطقه بیرم از مهمترین مناطقی بوده است که به دلیل موقعیت جغرافیایی و ویژگی های خاص خود بیشترین توجهات را از دو طرف مدعی در لارستان بزرگ به خود جلب نموده است و بیشترین تأثیرپذیریها را از این رقابت ناسالم به خود اختصاص داده و متأسفانه و ...

ادامه نوشته »

راه توسعه، توسعه راه جنوب فارس

با پیروزی انقلاب اسلامی و شروع سازندگی مناطق محروم در جنوب استان فارس در دهه اول انقلاب اسلامی از جایگاه ویژه ای برای ارائه خدمات برخوردار می شود و مرکزی برای تأسیس نهادهای انقلابی می گردد. جهاد سازندگی از نهادهای مهمی بود که در جنوب لارستان در این منطقه تأسیس ...

ادامه نوشته »