بایگانی برچسب: دکتر سلطانیه زنجانی

پزشکی که عامل موفقیت خود را احترام به مردم می داند، خیانت نمی کند

یا لطیف درد ما را نیست درمان الغیاث هجر ما را نیست پایان الغیاث             چندی است که هر بار به اخبار داغ لارستان می نگریم خبری از پیشرفت و توسعه ی جهشی بیمارستان حضرت علی اصغر بیرم می شنویم. در عین حال وقتی گذرمان به بیمارستان بیفتد، بوضوح می ...

ادامه نوشته »
رفتن به نوارابزار