سرخط خبرها

خاطرات یا مخاطرات جنوب فارس(۱)

بیرم کهن/ عباس رستمی: مدت سه دهه است که منطقه لارستان بزرگ با چالشهای مختلفی رو به رو بوده است که این روند یک امر طبیعی است و معمولاً در همه ی جوامع انسانی این تغییرات و تحولات وجود داشته و دارد. آنچه این تحولات را از جاهای دیگر متمایز می کند این است که تحولات جنوب فارس در سه دهه اخیر پر سرعت بوده است و شهرستان لارستان لارستان دهه ۶۰ شامل بخش های وسیعی بود که برای توسعه لازم بود تغییرات همه جانبه و متوازنی در این حوزه در جنوب فارس به وجود آید.

عباس رستمیآنچه مهم است این است که متأسفانه این تحولات با یک برنامه همه جانبه نبوده و در هر دوره ای به طور یکجانبه افرادی که در رأس قدرت بوده اند بنا بر مصالح منطقه خود اقدام به تغییرات نموده اند و مناطقی که از این ابزار برخورد نبوده اند. در این تحولات در نظر گرفته نشده اند. در دهه ۶۰ اولین تغییر با جدایی بخش لامرد از لارستان و تبدیل به شهرستان جدید اتفاق افتاد که موجب توسعه  قسمتی از این بخش لارستان گردید پس از آن هم بخش خنج تبدیل به شهرستان شد که این ظرفیت را داشت که به شهرستان مستقل ارتقاء یابد در این دوره که مربوط به دولت اصلاحات بود باز مسئولین وقت که از وزیر کشور گرفته تا استاندار که منتسب به لارستان بودند باز طرح جامع و همه جانبه ای برای لارستان دنبال ننموده اند و تنها بطور جزئی و یک جانبه نگرانه  این اتفاق رخ داد وشهرستان مهر که زادگاه وزیر کشور بود از شهرستان لامرد تفکیک و به شهرستان مستقل تبدیل گردید در دوره ی جدید و دولت اصول گرایان هم باز بدون در نظر گرفتن مناطق دیگر، دولت اقدام به تأسیس شهرستان گراش و آن اتفاقات نمود که بدون در نظر گرفتن حق و حقوق مردم بخشهای اوز و بیرم این اقدام انجام شد که در این مجال فرصتی برای نقد و بررسی وجود ندارد بنظر می رسد آنچه بیشتر از همه  قابلتأمل است این است که چرا مسئولین شهرستان لارستان با آن همه سابقه در موضوعات مختلف که از ذکر آن خودداری می کنیم و  نیروی انسانی فراوان، نتوانسته اند از این پتانسیل عظیم استفاده نمایند و برای توسعه همه جانبه مرکز شهرستان و مناطق مختلف آن برنامه جامع تنظیم نمایند تا حق و حقوق همه ی این مناطق در نظر گرفته شود و متأسفانه این توسعه امروز به کام همه  ناخوشایند باشد؟ این ناخوشایندی  به نظر نگارنده باعث تلخکامی مرکز شهرستان  نیزگردیده و یکجانبه گرایی بعضی ها در مناطق دیگر که در هر برهه ای قدرت را دست گرفته اند و برای منافع خود تاخته اند و شیرین کامی خود را با تلخکامی دیگران به دست آورده اند، همراه باشد. رقابت ناصحیح و ناعادلانه موجب شده که امروز همه در مقابل هم قرار گیرند و عده ای زیاده خواهی نمایند و عده ی دیگر احساس کنند که حق و حقوق آنها تضییع گردیده و متأسفانه این همه نعمت که به  برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی نصیب آنان گردیده را به دیده ی تبعیض بنگرند و ناسپاس آن باشند. این روند معلوم نیست باید تا کجا ادامه یابد امروزه این نگرانی از حد جنوب فارس هم فرا تر رفته و چالش آن به و دیگر استانها هم کشیده شده است. بنظر می رسد مسئولین سطح کلان کشور و استان باید هر چه سریعتر موضوع تحول در جنوب فارس را مدیریت نمایند و با کارشناس های منصفانه به تنظیم این ضرب آهنگ بپردازند چه خوب است این پیشرفت ادامه داشته باشد که آرزوی همه ی مدیران نظام جمهوری است ولی نباید این نکته موجب عدم وحدت ویکپارچگی منطقه گردد مردم این مناطق قرنهاست پاسداران حریم و کیان بوده اند و شیرینی و تلخی آن را با هم چشیده اند از قیام آیت ا… حاج عبدالحسین لاری می توان به نکته ی عطف این وحدت اشاره کرد و نباید هدف عالی به اهداف  اول و حقیر بعضی از افراد تنزل یابد نگارنده به عنوان یک عضو از جامعه بزرگ و همچنین مردم مناطق دیگر همچون مناطق بیرم، اشکنان، علامرودشت، جویم و بنارویه، عماد ده که بنظر می رسد از دیگر مناطق همجوار خود از این نعمات کمتر بهره برده اند انتظار دارند برنامه ای جامع برای توسعه همه  جانبه توسط مسئولین سطح کلان کشور وجود داشته باشد و با در نظر گرفتن حقوق همه ی مردم این مناطق برنامه ریزی صورت گیرد تا همه ی این مناطق  از این پیشرفتها شیرین کام گردند وهمچنان پاسداران محکم حریم کیان کشور اسلامی در این منطقه باشند و با این اقدام شاهد نگرانی این یکپارچگی نباشیم آنچه امروز بنظر می رسد در سطح شهرستان لارستان باید به آن توجه اساسی  نمود ارائه طرح جامعی است که در آن همه ی مناطق در نظر گرفته شوند امروزه مناطق همچون بیرم، ارد، فداغ، عمادده متآسفانه دربرنامه های کلان مورد غفلت واقع شده اند از مهمترین این موضوعات می توان به موضوع راه، آب، گاز و اشتغال و بهداشت و عمران اشاره کرد که متأسفانه در هیچ یک از طرح های کلان در نظر گرفته نشده است لازم است طرح هایی که می تواند این مناطق را از این وضعیت خارج نماید مورد توجه جدی مسئولین شهرستان قرار گیرد تا این مناطق هم در برخورداری این نعمات نظام مقدس جمهوری اسلامی سهیم باشند و همچنین وصله ی ناجوردر لارستان بزرگ نباشند.

نقشه دهه ی فعلی بیرم نقشه دهه ی ۸۴ بیرم نقشه دهه ی ۷۴ بیرم

Print Friendly, PDF & Email

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.