سرخط خبرها

خاطرات یا مخاطرات(۲) جنوب فارس

بیرم کهن/ عباس رستمی: مدتی پیش مطلبی با عنوان «خاطرات یا مخاطرات» از نگارنده در سایت ها و نشریات محلی لارستان منتشر شد که در آن به تحولات سه دهه ی اخیر لارستان بزرگ پرداخته شده بود. در مطلب قبل به طور کلی به این اتفاقات اشاره گردید، در این مجال به طور اخص به تحولات منطقه بیرم خواهیم پرداخت.

باید گفت که منطقه بیرم از مهمترین مناطقی بوده است که به دلیل موقعیت جغرافیایی و ویژگی های خاص خود بیشترین توجهات را از دو طرف مدعی در لارستان بزرگ به خود جلب نموده است و بیشترین تأثیرپذیریها را از این رقابت ناسالم به خود اختصاص داده و متأسفانه و قابل توجه این که بیشترین تأثیرگذاری های منفی و ترکش های این رقابت ها بر تن این منطقه وارد گردیده است. همزمان با تشکیل شهرستان لامرد و تفکیک آن از شهرستان لارستان بیشترین آسیب متوجه بخش بیرم گردید و دهستان دهه ۶۰ بیرم با حدود ۵۰ روستا به بخش بیرم با حدود ۲۰ روستا تبدیل شد.
در این تقسیمات دو دهستان خیرگو و چاه ورز از بیرم تفکیک و به شهرستان لامرد الحاق گردید. البته هنوز هم برای مردم منطقه بیرم مشخص نیست بر اساس کدام توجیهات کارشناسی این اقدام صورت گرفته است. در این دوره دهستان فداغ به بیرم الحاق شد که این اقدام هم بیش از چهار سال دوام نیاورد و پس از آن در سال ۷۴ دهستان فداغ از بخش بیرم تفکیک و به بخش تازه تاسیس گراش الحاق شد و به جای آن دهستان عمادده را به بخش بیرم الحاق نمودند.
متاسفانه این الحاقیه هم پس از چند سال از بخش بیرم تفکیک و در سال ۸۴ به بخش مستقل صحرای باغ تبدیل گردید که با تمام بی عدالتی جایگزینی برای آن به بیرم الحاق نگردید و اقدامی هم در ارتقای بیرم با وجود بخش جدید صحرای باغ برای شهرستان شدن صورت نگرفت و بیشترین خسارات را بر این منطقه وارد نمود.
اکنون با توجه به روند طبیعی تغییر و تحولات در تقسیمات و با توجه به این اتفاقات صورت گرفته در سه دهه ی اخیر که توسط کارشناسان مربوطه صورت گرفته انتظار می رود در جهت ارتقای این منطقه که خود وسیله و نردبانی برای ارتقای دیگر مناطق بوده است؛ اقدام کارشناسی صورت گیرد و این منطقه ی محروم هم از این تحولات بهره مند گردد.
لازم به ذکر است از دل دهستان دهه ی ۶۰ بیرم تاکنون ۲ بخش بیرم و چاه ورز و ۴ دهستان بالاده، خیرگو، خلیلی، شیخ عامر بیرون آمده که از موقعیت جغرافیایی و فرهنگی یکدست برخوردار است و به هیچ وجه نمی توان آن را برای همیشه از هم جدا کرد و این جدایی ها به همه ی این اجزا آسیب رسانده زیرا هیچ کدام به تنهایی از حد نصاب جمعیتی لازم برای بهره مندی خدمات دولتی برخوردار نمی باشند و این امر بیشتر موجب عقب ماندگی آنها می گردد. برای جلوگیری از این خسارات ضرورت دارد این مناطق به صورت یکپارچگی گذشته درآیند و با ارتقاء آن شاهد توسعه ی این منطقه هم باشیم. علاوه بر دهستان دهه ۶۰ بیرم همانطور که اشاره شد مناطقی دیگر هم در برهه هایی از زمان به بیرم الحاق شده اند که از نظر کار شناسی می توان با توجه به موقعیت جغرافیایی و نزدیکی به بخش بیرم در این ارتقاء محاسبه گردند از جمله دهستان فداغ و بخش صحرای باغ که هر کدام برای مدتی با نظر کارشناسان مربوطه جزء این بخش تاریخی بوده اند. امید است در دولت تدبیر شاهد بی تدبیری ها در این زمینه نباشیم و با اقدامات کارشناسانه روحیه ی امید را به این مناطق بازگردانیم.

نقشه دهه ی ۷۴ بیرم نقشه دهه ی ۸۴ بیرم نقشه دهه ی فعلی بیرم

Print Friendly, PDF & Email

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.